Нови услуги

  • Предварително изпратете 3 въпроса, които да дискутираме през ZOOM.

    30 мин.

    50 български лева
  • https://www.impactdrive.eu/consultations?fbclid=IwAR3We0WnvEnPPF9m3qL6

    1 час

    60 български лева