top of page

Нови услуги

  • Предварително изпратете 3 въпроса, които да дискутираме през ZOOM.


    30 мин

    50 български лева
  • https://www.impactdrive.eu/consultations?fbclid=IwAR3We0WnvEnPPF9m3qL6


    1 ч

    60 български лева
Резервирай: Bookings
bottom of page