top of page

Политика за защита на личните данни 

 

Мама работи ЕООД разбира, че сигурността на личните Ви данни е изключително важна и поема ангажимент да уважава личното Ви пространство и да се грижи за защитата на личните Ви данни.

Този документ относно политиката за защита на личните данни описва как Мама работи ЕООД използва личните Ви данни и мерките, които предприема, за да защити информацията Ви и да се грижи за сигурността й.

Политиката за защита на личните данни се отнася до Вас, в случай, че закупувате стоки от нас, ползвате услуги от наша страна, участвате в наши събития или промоции или влизате в отношения с нас по друг начин, включително при използването на който и да е от нашите уебсайтове или при контакт с нас чрез социалните мрежи.

Моля, запознайте се обстойно с документа, и с всички други документи, посочени в тях, ако използвате някой от уебсайтовете ни. Ако сте наш настоящ клиент, можете да намерите повече информация за това как използваме личните Ви данни в договора Ви с нас. При събирането на личните Ви данни е възможно да Ви предоставим допълнителна информация относно конкретни случаи, при които бихме искали да използваме личните Ви данни, както и възможността да приемете или отхвърлите избрани случаи.

Този документ изяснява практиките ни по отношение на защитата на личните данни и обхваща следните въпроси:

 1. Какви лични данни събираме

 2. Как използваме личните Ви данни

 3. Как използваме бисквитки

 4. Използването от Ваша страна на чат-стаи, табла за съобщения или друг вид интерактивни форуми

 5. Как защитаваме личните Ви данни

 6. Вашите права и начините да се свържете с нас

 7. Промени в политиката ни

1. Какви лични данни събираме

Ние събираме и обработваме всички или част от следните Ви лични данни:

 

• Лична информация

Вашето име, адрес, телефонен номер, потребителски имена в социалните мрежи, пол, дата на раждане и снимка или данни за Вашия работодател и длъжността Ви.

 

 

• Информация, която събираме относно Вашето участие в наши промоции и състезания или присъствието Ви на наши събития

информация, предоставена във Вашите формуляри за участие, записи направени от Вас или нас, данни за Вашите гости във връзка с промоции и състезания, в които сте участвали или сте спечелили, както и друга информация, свързана с Вашите посещения на събития, включително всички Ваши изисквания по отношение на храната или достъпа

 

• Информация относно използването от Ваша страна на нашите чат-стаи, табла за съобщения, страници в социалните мрежи или други интерактивни форуми

включително коментари, снимки, видеа или друга информация, която публикувате онлайн

 

• Информация за проучвания

Вашите отговори на маркетингови проучвания, проведени от нас

 

• Нашата кореспонденция с Вас

включително всякаква обратна връзка, Вашите оплаквания и коментари, направени по телефона, чрез e-mail или социалните мрежи, както и записи на цялата кореспонденция между Вас и нас, осъществена онлайн, в писмен вид или лично. Ако сте се свързали с нас чрез телефон, ние ще съхраним номера, от който се обаждате, както и цялата информация, получена от записа на разговора.

 

• Технически данни

включително Интернет протокол (IP) адреса, от който Вашият компютър се е свързал с интернет или данните Ви за вход, вид и версия на браузъра Ви, настройките Ви за часова зона, вид и версия на приставката на браузъра, операционна система и платформа

 

• Информация за Вашите посещения на нашите уебсайтове

включително пълния URL (Универсален указател на ресурс) поток към, през и от нашите уебсайтове (включително дата и час), [продукти, които сте разглеждали или търсили], страниците, до които сте имали достъп, времето за отговор от уеб-страницата, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията в определени сайтове, информация за взаимодействието с уеб-страницата (например скролване, кликвания и придвижвания на мишката), както и начините, използвани за напускане на уеб-страницата.

 

 

Източници за получаване на лични данни

Голяма част от личните Ви данни, които съхраняваме, са ни предоставени директно от Вас или са събрани посредством Вашите контакти с нас, с нашите уебсайтове или социалните ни мрежи. Възможно е да получим личните Ви данни и от други източници, включително бизнес партньори, подизпълнители на технически, финансови или логистични услуги, рекламни мрежи, доставчици на анализи, доставчици на информация за търсенията, агенции за кредитна информация, бази данни срещу измами и други бази данни на трети страни, включително списъци със санкции, както и бизнес информация и инструменти за провеждане на проучвания.

2. Как използваме личните Ви данни

Съгласно Европейските закони за защита на личните данни (Европейски директиви за защита на личните данни), ние сме длъжни да формулираме и да Ви информираме относно правното основание или „причина”, поради която желаем да използваме личните Ви данни. За всяка употреба, посочена по-долу, ние отбелязваме целта, поради която използваме личните Ви данни и Ви уведомяваме за нея, както и за причините, на които се основава употребата на личните Ви данни от наша страна. Обяснение на всяка от причините можете да намерите тук.

В зависимост от начина, по който контактувате с Травълсървиси, ние ще използваме личните Ви данни за следните цели:

 

• С цел осигуряване и управление на продуктите и услугите, които сте заявили

За да изпълним задълженията си по всички договори, които сме подписали с Вас, включително за да организираме доставката, за да придвижим или откажем поръчки, за да Ви предоставим информация, продукти и услуги, които изисквате от нас, както и за да Ви уведомим за всякакви промени в продуктите и услугите ни

 Правни основания: изпълнение на договор, легитимни интереси (за да можем да изпълним задълженията си и да Ви предоставим съответните продукти и услуги или за да Ви уведомим за всякакви промени в продуктите и услугите ни)

 

 

• С цел ефективна комуникация с Вас

За да отговорим на Вашите въпроси, коментари, оплаквания и други съобщения, включително всякакви въпроси относно нашите продукти

 Правни основания: легитимни интереси (за да можем да кореспондираме с Вас и да Ви предоставим продукти и услуги), правни претенции

 

 

• С цел контрол на дейностите и записване на кореспонденцията ни с Вас

За да проследим комуникацията си с Вас, включително за да осигурим качество на услугите, съответствие с процедурите и с цел обучение

 Правни основания: легитимни интереси (за да гарантираме качеството на нашите продукти и услуги)

 

 

• С цел предоставяне на рекламни материали

За да Ви предоставим информация по [поща, e-mail, телефон, SMS, или онлайн реклами и реклами в социалните мрежи] относно предлаганите от нас продукти и услуги, в случаите, в които тези продукти или услуги са подобни на тези, които вече сте поръчали или за които сте се отправили запитване или в случаите, в които сте дали съгласието си да се свържем с Вас с такива цели. В случаите, в които това се изисква от закона, ние ще поискаме Вашето съгласие за провеждането на такъв тип маркетинг към момента на събиране на личните Ви данни. Ще Ви предоставим възможността за отписване или отказ от по-нататъшна комуникация във всяка форма на електронен маркетинг, която е била изпратена до Вас. Освен това, можете да се откажете от такава комуникация по всяко време, като се свържете с нас, използвайки данните, посочени в частта „За контакт” по-долу

 Правни основания: съгласие, легитимни интереси (за да Ви държим в течение на новини, свързани с нашите продукти и услуги)

 

 

• С цел по-добро разбиране на нашите клиенти и разработване и адаптиране на нашите продукти и услуги

Възможно е да анализираме личните Ви данни, които съхраняваме, за да измерим или установим ефективността на рекламата, която предлагаме на Вас и на други клиенти и за да Ви предоставим уместна реклама. Възможно е да предоставим обобщена информация на нашите рекламодатели, както и да отправяме предложения или препоръки към Вас, нашите клиенти и потребителите на нашите уебсайтове относно продукти и услуги, които могат да бъдат от интерес за Вас или тях

 Правни основания: легитимни интереси (с цел осигуряване на качеството на нашите продукти и услуги, за да подобрим нашите продукти и услуги и за да Ви предоставим съдържанието и услугите в нашите уебсайтове)

 

 

• С цел организиране на нашите промоции и състезания

В случаите, в които участвате в промоции и състезания, с цел организирането на такива промоции и състезания, включително за да Ви уведомим ако сте спечелили. Ако спечелите награда, ние можем да споделим личните Ви данни и тези на Вашите гости на нашите уебсайтове и страници в социалните мрежи, както и в съобщения в печата съгласно местните разпоредби. Също така, можем да предоставим тези данни на трети страни, които биха могли да се нуждаят от тази информация с цел предоставяне на наградата

 Правни основания: правни задължения, изпълнение на договор, легитимни интереси (за да можем успешно да реализираме нашите промоции и събития)

 

 

• С цел организиране на нашите събития

Ако посетите събитие, организирано от нас или по някакъв начин подкрепено от нас, ние можем да използваме личните Ви данни във връзка с реализирането на събитието

 Правни основания: легитимни интереси (за да имаме възможност да организираме нашите събития), изрично съгласие (ако се изисква)

 

 

• С цел предотвратяване на измами

Ние и нашите организации имаме право на достъп до определена информация по всяко време, с цел предотвратяване на измами, според изискванията на приложимите закони и разпоредби и добрите практики. В случай, че бъде предоставена погрешна или неточна информация и бъде установена или заподозряна измама, информация може да бъде предоставена на органите за предотвратяване на измами и на други организации и може да бъде записана от нас или тях

 Правни основания: правни задължения, легитимни интереси (за да се уверим, че попадате в профила ни на приемлив риск и за да подпомогнем борбата с престъпността и измамите), изключителен интерес на обществото

 

 

• С цел извършване на известни проверки спрямо Вас, например „познавай клиента си” и проверки на кредитното Ви състояние

В случай, че сте наш клиент или бъдещ клиент, ние можем да използваме личните Ви данни, за да извървим известни проверки спрямо Вас (и/или Вашия бизнес). Във връзка с това е възможно да предоставим данните Ви на съответните органи, включително агенции за кредитна информация, правителствени агенции и органи за борба с измамите. Органите на правосъдието могат да получат достъп до тази информация и да я използват. Ние, както и други организации, които имат достъп до данните, записани от тези органи и могат да ги използват, могат да правят това от държави, различни от държава, в която Вие сте базирани

 Правни основания: правно задължение, правни претенции, изключителни интереси на обществото, легитимни интереси (с цел подпомагане на борбата с престъпността и измамите)

 

 

• С цел подобряване и управление на нашите уебсайтове и за да гарантираме, че съдържанието им е уместно

За да сме сигурни, че само възрастни, които са навършили законовата възраст за консумация на алкохол, могат да виждат и да взаимодействат с нашите уебсайтове; за да подобрим нашите уебсайтове и за да сме сигурни, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за Вас и Вашия компютър; с цел управление на нашите уебсайтове, както и за вътрешни операции, включително отстраняване на повреди, анализ на данни [(включително анализ на данните от трафика)], изпитания и изследвания, както и за статистически цели и проучвания; за да Ви дадем възможност да участвате в / да се регистрирате за интерактивните компоненти на нашите услуги; като част от усилията ни да поддържаме уебсайтовете си сигурни и безопасни; за да сме сигурни, че съдържанието на уебсайтовете ни е представено по най-ефективния начин за Вас и Вашето устройство, което може да включва предоставяне на данните Ви на наши бизнес партньори, доставчици на услуги и доставчици на анализи и търсачки

 Правни основания: легитимни интереси (за да можем да управляваме нашите уебсайтове и да Ви предоставим съдържанието и услугите, налични на уебсайтовете ни), правно задължение

 

 

• С цел реорганизация и промени в бизнеса ни

В случай, че сме: (i) част от преговори за продажба на бизнеса ни или на част от него на трета страна; (ii) продадени на трета страна; или (iii) подложени на реорганизация, може да се наложи да прехвърлим личните Ви данни или част от тях на съответната трета страна (или на нейните съветници) като част от всеки процес на добросъвестна проверка за целите на анализирането на всяка предложена продажба или реорганизация. Също така, може да се наложи да прехвърлим личните Ви данни на това реорганизирано предприятие или на трета страна след продажбата или реорганизацията, за да могат да ги използват за същите цели като тези, изложени в настоящия документ

 Правни основания: легитимни интереси (за да можем да променяме бизнеса си), правно задължение

 

 

• С цел спазване на правни и законови задължения

Възможно е да обработваме личните Ви данни, за да спазваме правните и законовите изисквания, което може да включва оповестяване на личните Ви данни на трети страни, включително застрахователи, съдебни и/или регулаторни органи или правораздавателни органи във връзка със запитвания, правни действия или разследвания от такива страни, навсякъде по света или където сме принудени да го направим

 Правни основания: правни задължения, правни претенции, легитимни интереси (за да съдействаме на правораздавателни и регулаторни органи)

 

В случай, че имате въпроси относно правните основания, на които се базираме, моля свържете се с нас, като използвате данните, посочени в частта „За контакт” по-долу.

 

Оповестяване на личните Ви данни

Освен на третите страни, посочени по-горе, може да разкриваме личните Ви данни на всеки член на нашата група, което означава нашите дъщерни компании, нашето дружество-майка и неговите дъщерни фирми, които могат да ги използват във връзка с всяка една от целите, изложени по-горе. Също така, може да предоставим личните Ви данни на трети страни, доставчици на услуги (например маркетинг доставчици, доставчици на IT или административни услуги), които могат да ги обработват от наше име за всяка една от целите, изложени по-горе.

3. Как използваме “бисквитки”?

Нашите уебсайтове използват бисквитки, за да Ви разпознават сред други потребители. Те ни помагат да Ви осигурим приятно сърфиране в нашите уебсайтове и гарантират, че съдържанието им е подходящо за Вас. За повече информация относно това как използваме бисквитки, моля вижте нашата Политика за бисквитки.

4. Използването от Ваша страна на чат-стаи, табла за съобщения или друг вид интерактивни форуми

Ние предлагаме чат-стаи, табла за съобщения и бюлетини или интерактивни зони, в които посетителите могат да публикуват коментари или информация за свое удоволствие. В случай, че участвате в чат-стая, табло за съобщения или бюлетини или други интерактивни зони, в които могат да бъдат публикувани лични данни, освен настоящия документ, моля прочетете правилата на чат-стаята, преди да влезете в нея, тъй като те ще се отнасят и до Вас. Както знаете, всичко, което публикувате онлайн е достояние на целия свят. Ние не можем да Ви представляваме и да поемаме отговорност за информация, която доброволно сте публикували.

5. Как защитаваме личните Ви данни

Къде се съхраняват личните Ви данни?

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат прехвърляни към и съхранявани в държава, различна от България или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Също така, те могат да бъдат обработвани от персонал, работещ извън България и ЕИП, който работи за нас или за някой от нашите доставчици. Този персонал може да участва в изпълнението на Вашата поръчка, обработката на данните за плащането Ви или предоставянето на услуги в сферата на обслужването на клиенти, както и други.

За какъв период от време се съхраняват личните Ви данни?

Личните Ви данни, с които разполагаме, няма да бъдат съхранявани за период, по-дълъг от разрешения по закон и ще се съхраняват само за срока, за който е необходимо да Ви предоставяме продукти, услуги и информация по Ваша заявка или за други цели, изложени в частта „Как използваме личните Ви данни” по-горе.

Например, можем да запазим някои детайли за транзакциите, както и кореспонденция до изтичане на срока за предявяване на претенции, произтичащи от транзакцията или за да спазим законовите изисквания по отношение на запазването на такива данни.

Оповестяване на личните Ви данни извън ЕИП

В случаите, в които прехвърляме лични данни от държава в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) към държава извън него, е възможно от нас да се изискват специфични допълнителни мерки за опазване на съответните лични данни. Някои държави извън ЕИП са одобрени от Европейската комисия като държави, осигуряващи защита на данните, която на практика е еквивалентна на тази, гарантирана от директивите за защита на личните данни на територията на ЕИП и, съответно, не изискват допълнителни мерки за сигурност при прехвърлянето на лични данни под тяхна юрисдикция. Ние прилагаме уместни мерки за защита на всички лични данни от прехвърляне към страни, които не са одобрени, например одобрения от Европейската комисия модел на договорни клаузи или обвързващи корпоративни правила, разрешени от съответните правни изисквания.

Моля свържете се с нас, като използвате данните, посочени в частта „За контакт” по-долу, в случай, че искате да получите копие от конкретните мерки, които се прилагат за защита на прехвърлянето на личните Ви данни.

Как защитаваме личните Ви данни?

Ще предприемем всички стъпки, които са необходими и обосновани, за да гарантираме сигурността на личните Ви данни в съответствие с този документ относно политиката ни за защита на личните данни.

[Цялата информация, която сте ни предоставили, се съхранява на нашите защитени сървъри. Всички транзакции по плащанията ще бъдат криптирани, използвайки SSL технология.]

В случаите, в които сме Ви предоставили (или Вие сте си избрали) парола, която Ви позволява достъп до определени части на нашите уебсайтове, отговорността за запазването на конфиденциалността на паролата е Ваша. Молбата ни е да не споделяте паролата си с никого.

За съжаление, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Въпреки, че ще направим всичко възможно да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността на личните Ви данни, които са прехвърлени към нашите уебсайтове – всяко прехвърляне на такава информация е на Ваш собствен риск. След като получим информацията Ви, ние ще използваме стриктни процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп.

А линковете към други уебсайтове?

От време на време, нашите уебсайтове и страници в социалните мрежи могат да съдържат линкове към и от уебсайтовете на наши партньорски мрежи, съдружници и други трети страни. Ако последвате линк към някой от тези уебсайтове, моля имайте предвид, че те имат собствени политики за защита на личните данни и ние не носим никаква отговорност за тези политики. Моля, информирайте се за тези политики, преди да предоставите каквито и да е лични данни на тези уебсайтове.

6. Вашите права и начините да се свържете с нас

Маркетинг

Имате правото да поискате от нас да не обработваме личните Ви данни за целите на маркетинга. Обикновено, ние ще Ви информираме или ще поискаме съгласието Ви (преди да получим личните Ви данни), в случай, че възнамеряваме да използваме данните Ви за такива цели или ако възнамеряваме да разкрием данните Ви на трета страна за такива цели. Можете да упражните правото си да предотвратите такава обработка на данните Ви, като попълните определени полета на формулярите, които използваме за събиране на личните Ви данни или като кликнете на „отписване” в края на всеки e-mail, който сме Ви изпратили с цел маркетинг. Също така, можете да упражните това свое право по всяко време [като се свържете с нас на info@veselinapanayotova.com

Промени в личните Ви данни

Ще предприемем всички разумни усилия, за да гарантираме акуратността на личните Ви данни. За да ни помогнете в това, моля уведомявайте ни за всякакви промени в личните Ви данни, които сте ни предоставили, като се свържете с нас използвайки данните, посочени в частта „За контакт” по-долу.

Вашите права

Ако по време на контактите си с нас сте базирани в ЕИП, при определени условия Вие имате правото да изискате от нас:

 • да Ви предоставим допълнителна информация относно това как използваме и обработваме личните Ви данни;

 • да Ви предоставим копие от личните Ви данни, които съхраняваме;

 • да коригираме неточности в личните Ви данни и да допълним всички непълни Ваши лични данни, които обработваме;

 • да изтрием личните Ви данни, чиято обработка вече не е обоснована, и

 • да ограничите начина, по който обработваме личните Ви данни, докато обсъждаме повдигнат от Вас въпрос.

Освен това, при определени условия, Вие имате правото:

 • да оттеглите съгласието си, в случаите, в които обработката на личните данни е базирана на съгласието Ви;

 • да поискате от нас да прехвърлим личните данни, които сте ни предоставили и които все още съхраняваме, на трета страна по електронен път;

 • да възразите срещу всяка обработка на личните Ви данни, която се базира на „легитимни интереси” или „интереси на обществото”, освен ако нашите основания за подлежащата обработка надделяват над Вашите интереси, права и свободи и

 • да възразите по всяко време срещу използването на директен маркетинг (включително всякакъв тип профилиране за такива цели).

Тези права подлежат на определени ограничения с цел опазване на обществения интерес (напр. предотвратяването или установяването на престъпна дейност) и на нашите интереси (напр. запазване на правна привилегия) и е възможно да не бъдат гарантирани в държавата, в която сте базирани.

В случай, че имате това право, можете да упражните правата си [като се свържете с нас, използвайки данните, посочени в частта „За контакт” по-долу].

Имате право да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни, в случай, че не сте удовлетворени от начина, по който използваме личните Ви данни или от отговора ни по повод упражняването на тези права.

За контакт

Приветстваме всички въпроси, коментари и заявления във връзка с политиката ни за защита на личните данни. Моля адресирайте ги до info@veselinapanayotova.com

Можете да се свържете с нас и по следния начин:

Мама работи ЕООД, София, ул. Борис Руменов 2, info@veselinapanayotova.com. Промени в политиката ни

Всички промени, които предприемаме в политиката ни за защита на личните данни, ще бъдат публикувани на тази страница или ще Ви бъдат съобщени чрез e-mail, в случаите, в които това е приложимо. Моля, проверявайте страницата редовно, за да разберете за промени в политиката ни за защита на личните данни.

Този документ относно политиката ни за защита на личните данни е осъвременен за последно през май 2018 г.

Правни основания за използване на лични данни

Това са главните правни основания, които оправдават използването на личните Ви данни от наша страна:

Съгласие: в случаите, в които Вие сте дали съгласието си да използваме личните Ви данни (бил Ви е предоставен документ за предоставяне на съгласие във връзка с всеки случай на употреба на личните Ви данни [и имате право да оттеглите съгласието си по начина, посочен в този документ ИЛИ [посочете начините за оттегляне на съгласието]]).

Правно задължение: в случаите, в които се налага да използваме личните Ви данни, за да изпълним правните си задължения.

Легитимни интереси: в случаите, в които използваме личните Ви данни, за да удовлетворим легитимен интерес и когато причините за използването им от наша страна надделяват над предубежденията по отношение на правата Ви за защита на личните данни.

Това са главните правни основания, които по принцип използваме, за да оправдаем използването от наша страна на Специални категории от Вашите лични данни и информацията за наказателни постановления:

Правни претенции: в случаите, в които данните Ви са необходими, за да можем да формулираме, защитим, заведем дело или да отправим претенция към Вас, нас или към трета страна.

Изключителен интерес на обществото: обработката на данните е необходима поради изключителен интерес на обществото, на базата на Европейски или местни разпоредби.

Изрично съгласие: предоставили сте ни изключителното си съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели. Имате правото да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас по начина, посочен в частта „За контакт” в горния 

bottom of page