top of page

 УСЛУГИ

IMG_1234.JPG

За фирми (B2B)

КА брокер

  • Представителство пред ключови клиенти (КА) - модерна търговия и дистрибутори - на продукти от бързооборотния сектор

  • Менажиране на продукти в ключови клиенти - преговори, листинг, създаване и изпълнение на трейд маркетинг план обвързван с целеви продажби

  • Мърчендайзинг в точката на продажба​

Image by CoWomen

За фирми (B2B)

Консултиране

  • Оптимизация на процеси: Проследяване на настоящите процеси и предложение и внедряване на нови, с цел постигане на ефективност и ефикасност

  • КСО (CSR): намиране на подходяща кауза от наличните мисии през НПО, която най-точно комуникира Вас като компания

  • Трейнинг: изготвяне на тренировъчна програма на настоящия екип в работен процес с цел прилагане в практика теория свързана с комуникационни умения, справяне с възражения, DISC, лидерски умения, преговори, асертивност и др.

  • Европроекти: консултация и подготовка на документи за кандидатстване по налични европроекти

MacBook%20Air%20beside%20cup_edited.jpg

За индивидуални клиенти (B2C)

Подкрепа на лидери

  • Индивидуални консултации и уроци по конкретни казуси свързани с - бизнес развитие, продажби, офф и он лайн маркетинг, счетоводство и човешки ресурси

  • Индивидуално обучение по конкретни теми - комуникационни умения, справяне с възражения, DISC, лидерски умения, преговори, асертивност и др.

Услуги: Services
bottom of page